Полезни съвети

ПЛАКАТИ


Плакатът дава много по-трайна информация, от която и да било друга реклама. Мащабността на присъствието и покриване на широк спектър от целеви групи е неизменен факт. 

Характеризира се с изчистеност на идеята, концентрация на най-важното  и присъствие на места с голяма гъстота на поток от хора.

Безспорен факт е и успешното му въздействие сред потенциалните клиенти. Плакатите се разлепват с лепило върху афишни колони, плакатни табла, строителни огради и др. Това най-често са места, характеризирани с най-голяма гъстота на потока от хора. По този начин се достига до максимално голяма аудитория и се обхваща масовия потребител.

Съотношението разходи/резултат също работи в изключителна полза на рекламодателя.

Обикновено за изработка на плакат,предназначен за външна употреба се използва гланцова или матова хартия в диапазона от 80 до 115 гр./м2. Стандартната хартия е 90 или 100 гр./м2.

Изборът на хартия често зависи и от плътността на фона на самия дизайн - при плакати с по-плътни фонове се използват и по-високите грамажи хартия. Не е подходящо да се използват по-тежки от 115 гр./м2 хартии поради невъзможност за последващо лепене на плакатите и значително оскъпяване на рекламния носител-както за изработката му, така и за разлепването му.


ФЛАЕРИ, ЛИСТОВКИ, БРОШУРИ


Флаерите се явяват едни от най-евтините рекламни материали с изключителна ефективност. Позволяват потребителите да получат информация до степен, в която да направят своя избор на продукт и покупка.

Добра практика за получаване на резултат от разпространението на флаери е подбиране на целевата аудитория. За това е необходимо добре да се обмислят местата (кварталите), които са с най-голям потенциал за привличане на потребители на вашите стоки или услуги.

За една рекламна кампания е добре да не бъде еднократна. Също така не бива да заливаме ежедневно аудиторията с едни и същи флаери. Практиката показва, че разпространение от един път на две, три или четири седмици има аналогичен ефект с ежедневното разпространение. Важно е потребителите да запомнят вашата марка, но същевременно и да не я забравят, както и да не им се натрапва.

При изготвянето на стратегия за реклама с флаери помислете за еднократен печат на по-голямо количество флаери, като разпространението може да става на периоди. Това ще намали в пъти цената за печат.

Практиката показва, че хората възприемат повече картинки и почти не четат дълги и ангажиращи текстове. Текстът да е с достатъчна големина, за да може да бъде лесно прочетен и запомнен. Четимите шрифтове са задължителни – шрифтове на текста в брошурите от рода на готически и ръкописни изписвания затрудняват разбирането на информацията.

Животът на един флаер е няколко секунди – човек го взима в ръка, хвърля му един поглед и това е цялото време, с което разполагате, за да спечелите вниманието му. От една страна е добре флаера да е цветен и пъстър, но също така е много важно дизайнът да не пречи на рекламния текст. Не поставяйте прекалено много рекламен текст. Хората не го четат.

Задължителните елементи в дизайна на флаерите са: графично лого на фирмата, няколко снимки, описващи продукта или услугата, кратко и въздействащо послание, координати за връзка, както и не повече от два-три реда текст. Много добра практика е да се описва цената на предлаганите услуги – така хората веднага могат да решат да купят или не, без да се налага да полагат усилия за допълнителна информация.


ЛОШИ ПРАКТИКИ


Тук може да видите примери за некоректно разпространение на рекламни материали