Полезни съвети

ПЛАКАТИ


Плакатът дава много по-трайна информация, от която и да било друга реклама. Мащабността на присъствието и покриване на широк спектър от целеви групи е неизменен факт. 

Характеризира се с изчистеност на идеята, концентрация на най-важното  и присъствие на места с голяма гъстота на поток от хора.

Безспорен факт е и успешното му въздействие сред потенциалните клиенти. Плакатите се разлепват с лепило върху афишни колони, плакатни табла, строителни огради и др. Това най-често са места, характеризирани с най-голяма гъстота на потока от хора. По този начин се достига до максимално голяма аудитория и се обхваща масовия потребител.

Съотношението разходи/резултат също работи в изключителна полза на рекламодателя.

Обикновено за изработка на плакат,предназначен за външна употреба се използва гланцова или матова хартия в диапазона от 80 до 115 гр./м2. Стандартната хартия е 90 или 100 гр./м2.

Изборът на хартия често зависи и от плътността на фона на самия дизайн - при плакати с по-плътни фонове се използват и по-високите грамажи хартия. Не е подходящо да се използват по-тежки от 115 гр./м2 хартии поради невъзможност за последващо лепене на плакатите и значително оскъпяване на рекламния носител-както за изработката му, така и за разлепването му.


ФЛАЕРИ, ЛИСТОВКИ, БРОШУРИ


Флаерите се явяват едни от най-евтините рекламни материали с изключителна ефективност. Позволяват потребителите да получат информация до степен, в която да направят своя избор на продукт и покупка.

Добра практика за получаване на резултат от разпространението на флаери е подбиране на целевата аудитория. За това е необходимо добре да се обмислят местата (кварталите), които са с най-голям потенциал за привличане на потребители на вашите стоки или услуги.

За една рекламна кампания е добре да не бъде еднократна. Също така не бива да заливаме ежедневно аудиторията с едни и същи флаери. Практиката показва, че разпространение от един път на две, три или четири седмици има аналогичен ефект с ежедневното разпространение. Важно е потребителите да запомнят вашата марка, но същевременно и да не я забравят, както и да не им се натрапва.

При изготвянето на стратегия за реклама с флаери помислете за еднократен печат на по-голямо количество флаери, като разпространението може да става на периоди. Това ще намали в пъти цената за печат.

Практиката показва, че хората възприемат повече картинки и почти не четат дълги и ангажиращи текстове. Текстът да е с достатъчна големина, за да може да бъде лесно прочетен и запомнен. Четимите шрифтове са задължителни – шрифтове на текста в брошурите от рода на готически и ръкописни изписвания затрудняват разбирането на информацията.

Животът на един флаер е няколко секунди – човек го взима в ръка, хвърля му един поглед и това е цялото време, с което разполагате, за да спечелите вниманието му. От една страна е добре флаера да е цветен и пъстър, но също така е много важно дизайнът да не пречи на рекламния текст. Не поставяйте прекалено много рекламен текст. Хората не го четат.

Задължителните елементи в дизайна на флаерите са: графично лого на фирмата, няколко снимки, описващи продукта или услугата, кратко и въздействащо послание, координати за връзка, както и не повече от два-три реда текст. Много добра практика е да се описва цената на предлаганите услуги – така хората веднага могат да решат да купят или не, без да се налага да полагат усилия за допълнителна информация.