Услуги · Адресно разпространение


В групата на ефективните методи за реклама все по-голямо място заема адресната директна реклама, наричана още поименна реклама. Нейната същност не се изчерпва само с продажбата на конкретната стока. С помощта й може да се установи диалог и дългосрочна връзка с потребителя. Адресната реклама включва разпространение на рекламни писма, брошури, визитки, сметки и други печатни материали (списания, вестници, каталози).

 

 

 

 


За оферти и заявки свържете се с нашия екип.