Услуги · Разлепване на плакати


Плакатът е една от най-разпространените форми на реклама. Високата ефективност се дължи на мащабното му присъствие на места, характеризиращи се с голяма гъстота на потока от хора. По този начин се достига до извънредно голям брой хора от обществото и обхваща масовия потребител. Съотношението разходи/ резултат също работи в изключителна полза на рекламодателя.

Предлагаме Ви четири вида разлепване на плакати: масово, стратегическо, адресно и разлепване жилищни входове.

- При масовото разлепване се обхващат големи площи на разпространение, като е възможна избирателност само на район.

- Стратегическото разлепване на плакати се стреми да достигне до определени целеви групи на предварително зададени от клиента места, улици и сгради. Този вид рекламиране предполага разпространение на по-малък брой плакати. Така рекламодателят постига ефективно популяризиране на услугата или продукта си срещу изключително малък размер на вложените средства.

- Адресното разлепване на плакати е приложимо в детски градини, училища, болници, университети, общински сгради, учреждения. В случая разлепването става само чрез изричното съгласие на менажиращия сградата. Използва се предимно за огласяване на информация полезна както за рекламодателя така и за предприятието в което се поставят единични бройки. Подходящ приом за конкурси, семинари, събития с учебна цел.

- Разлепване на плакати жилищни входове - един от най- продуктивните методи за реклама, който се характеризира с малък размер на вложените средства и висока ефективност. Канала е много популярен и в една от най атрактивните туристически дестинации в Европа - Барселона.

 Посетете нашата Facebook и вижте част от реализираните от нас проекти      

 


За оферти и заявки свържете се с нашия екип:

Т 087 888 6338

promailbg.net@gmail.com

КОНТАКТНА ФОРМА