Услуги · Безадресно разпространение


ПОЩЕНСКИ КУТИИ

Безадресната реклама е един от най- продуктивните методи за реклама, който се характеризира с малък размер на вложените средства и висока ефективност. 

Безадресна реклама е широко разпространена в цяла Европа. Тази нейна популярност се дължи на основните й характеристики:

- масов обхват

- дълготраен ефект

- ниска себестойност

- директен контакт

- подробна информация.

Безадресното разпространение в пощенските е ефективен и евтин инструмент за регионално насочена реклама. Печатът и разпространението на една листовка е на цена само няколко стотинки на домакинство. По този начин себестойността на отпечатването и покриването с листовки на един средностатистически квартал на София се измерва в порядъка на стотици лева, което никой друг рекламен канал не може да осигури. Постига се силна регионална насоченост при много ниска цена на рекламен контакт.

Повече от 15 г. сме специализираме в този рекламен канал, доказал своята висока ефективност. За този период екипът ни успя да намери начин за повишаване на качеството, оптимизиране на разходите и постигане на реални резултати за нашите клиенти. Постигнахме всичко това, следвайки твърдо установени принципи в начина си на работа:

- Качество

Работим по писмени правила, уточняващи всички детайли в разпространението. Стриктно следим за тяхното спазване чрез своевременни проверки на всеки наш куриер. Това гарантира високо и стандартизирано качество на изпълнение.

- Прецизност

За нас е важно не просто да свършим работата, а да я изпълним наистина добре и в най-малките детайли. В този процес на постоянно усъвършенстване въвеждаме редица иновации. Така например сме разделили градовете на райони и микрорайони с точни линейни граници. Разполагаме и със собствена база данни за броя пощенски кутии във всеки район – прецизно категоризирани по тип застрояване – комплекси, блокове и къщи.

- Отговорност

Поемаме отговорност за всяка една листовка – без изключение. В безадресната реклама е от изключително значение да има откритост и двустранен диалог. Ето защо своевременно изпращаме подробна информация в кой микрорайон се раздава в момента. По този начин може да се извърши коректна проверка на всеки етап от разпространението.

- Стандарт

Постоянно се стремим да прилагаме фирмената си култура и начин на работа във всяка частица от компанията.

  


За оферти и заявки свържете се с нашия екип.